Στομία

Τι είναι στομία;

Στομία είναι το προσωρινό ή μόνιμο τεχνητό άνοιγμα στην κοιλία που δημιουργείται μετά από μία χειρουργική επέμβαση λόγω κάποιας πάθησης ή τραυματισμού. Η επέμβαση στομίας πραγματοποιείται για την παροχέτευση των απεκκριμάτων του οργανισμού μέσω του κοιλιακού τοιχώματος προς το εξωτερικό περιβάλλον και διακρίνεται σε κολοστομία,  ειλεοστομία και ουρητηροστομία.

Ποιες επιπλοκές σχετίζονται με τη στομία;

Συχνά παρουσιάζονται επιπλοκές μετά από μία επέμβαση στομίας. Ο ερεθισμός του δέρματος,  φλεγμονές, δερματίτιδες και μολύνσεις είναι οι συνηθέστερες επιπλοκές και παρουσιάζονται κατά την επαφή των απεκκριμάτων του οργανισμού με την επιφάνεια του δέρματος.

Πως αντιμετωπίζονται οι τυχόν επιπλοκές;

Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης  επιπλοκών είναι η πρόληψη. Η  σωστή συνταγογράφηση των οστομικών προϊόντων από τους επαγγελματίες υγείας, η υπεύθυνη εκπαίδευση του ασθενούς από τους στομιακούς φροντιστές και η καλή χρήση των προϊόντων από τους ασθενείς προλαμβάνουν αλλά και διορθώνουν το πρόβλημα. 

Αλλάζει η καθημερινότητα μετά την επέμβαση στομίας;

Σίγουρα ο ασθενής χρειάζεται  χρόνο προσαρμογής και  επίδειξη σχολαστικότητας τουλάχιστον στην αρχή στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της καθημερινότητας. Η επιστροφή στην εργασία, η άθληση και οι κοινωνικές επαφές μπορούν και πρέπει να συνεχίσουν με προσοχή και επιμέλεια.