Πατρών 1Α, Περιστέρι 12136, Αθήνα
210 577 4850

Τραχειοστομία

Ποιά είναι τα κυριότερα ζητήματα που προκύπτουν μετά από μία επέμβαση τραχειοτομής ή λαρυγγεκτομής; 

Mετά από μία τέτοια επέμβαση, προκύπτει μία νέα καθημερινότητα. Ο κύκλος της αναπνοής δεν θα γίνεται πλέον απο τη ρινική και στοματική κοιλότητα αλλά από την τραχειοτομή με αποτέλεσμα χρείαζεται μια συνεχής προσπάθεια για την αποφυγή λοιμώξεων του αναπνευστικού, για την απομάκρυνση των βλεννών και για την αντιμετώπιση της δυσκολίας επικοινωνίας.     

Πώς αποφεύγουμε τις λοιμώξεις;

Η καθημέρινή αλλαγή αντιμικροβιακού φίλτρου ύγρανσης θέρμανσης, η υγιείνή των χεριών, η χρήση αποστειρωμένου γσντιού και μάσκας προστασίας  απο τον φροντιστή και η αποφυγή αδικαιολόγητων επισκέψεων σε νοσηλευτικά ιδρύματα αποκλείει πολλές πιθανότητες για την αποφυγή μίας λόιμωξης.